About

please scroll down  for Turkish and German > Türkçe için lütfen aşağıya bkz.
Apartment Project is an organization devoted to collaborative artistic practice with a focus on global-local idea exchange. Our central areas of interest are:politically engaged art, transdisciplinary experimentation, and cultural community outreach.
Apartment Project was established in 1999 by Selda Asal as the first artist-run space in Istanbul. Since its inception, Apartment Project has served as a platform for collaboration and cooperation, bringing together artists from different backgrounds to create provocative and innovative work.
In 2012, Apartment Project moved to Berlin-Neukölln and became legally recognized in Germany as an Eingetragener Verein (registered association). Since then, it has also functioned as a mentoring and umbrella organization for a small group of art collectives whose philosophies are in line with Apartment Project’s mission.
Apartment Project supports artistic initiatives that embody the spirit ofinterdisciplinarity and collaboration, often in mobile or international contexts.The organization has realized numerous projects in Turkey, Germany, the South Caucasus, the Balkans, and Iran. In all of these localities, Apartment Project fosters work that fits within its central areas of interest.
Our central areas of interest are: politically engaged art, transdisciplinary experimentation, and cultural community outreach.
Art in Political Context 
Projects addressing systems of power and social/physical violence.
Apartment Project supports art that questions dominant narratives of social and political order, and unflinchingly aims to build forms of solidarity. We facilitate work that uses inspiration and creativity to counter forces of nationalism, discrimination, and oppression.
Transdisciplinary Experimentation 
Cross-pollination. Discovery of new forms and functions.
Apartment Project invites practitioners from a wide range of traditions to come together and create works that push the boundaries of art, media, and science.
Cultural Community Outreach
Socially conscious art and education.
Apartment Project is committed to engaging its broad community through social, cultural, and educational initiatives. Our organization reaches out of neighbors, youth, and at-risk or oppressed populations to empower them to tell their own stories across all forms of media.
http://www.kultur.apartmentproject.org/en/home/
www.apartmentpoject.org
www.apartmentproject.com
email:info@apartmentproject.org
Hertzbergstr13, 12055, Neukölln, Berlin
apartment everythings copyApartment Project-İstanbul (1999-2011) light box> left to right> Gözde Ilkin, Yasemin Nur, Iz Oztat, Güneş Terkol, Ozgür Erkök people in this pict> Güneş Terkol, Güçlü Ozkök, Suat Oğut, Yasemin Nur, Meray(hah hah)Project-Berlin, 2012 Hertzbergstr13, 12055, Neukölln, Berlin light box> left to right> Gözde Ilkin, Yasemin Nur, Iz Oztat, Güneş Terkol, Ozgür Erkök people in this pict> Güneş Terkol, Güçlü Ozkök, Suat Oğut, Yasemin Nur,
Apartment Project ist ein Kunstverein für kollaboratives künstlerisches Arbeiten im Spannungsfeld lokaler und globaler Verständigung. Das Apartment Project beschäftigt sich primär mitKunst im Politischen Kontext, Transdisziplinarität und Experimentalität und Kunst und Kulturelle Bildung.
Das Apartment Projekt wurde 1999 als einer der ersten unabhängigen Kunstraum von Video-Künstlerin Selda Asal in Istanbul gegründet.
Seit 2012 ist das Apartment Project als eingetragener Kunstverein und Projektraum in Berlin-Neukölln aktiv. Das Apartment Project fördert  seit seiner Gründung künstlerische Kollaborationen, die die Grenzen zwischen Kunst- und Alltagswelten herausfordern. Dies spiegelt sich im Residenzprogramm, dem Werkstatt-Ausbau von onoff sowie in der Zusammenarbeit der Kollektive.
Seitdem fungiert Apartment Projekt als Plattform für Einzel- und Gruppenausstellungen, Workshops, interdisziplinäre Gemeinschaftsprojekte, Performances, Diskussionen und Treffen türkischer und internationaler KünstlerInnen, insbesondere aus den Nachbarstaaten der Türkei. In diesem Zusammenhang hat das Apartment Projekt unter anderem KünstlerInnen aus der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene eingeladen an mobilen Workshops im Südkaukasus und in den Balkanstaaten teilzunehmen .
Das Apartment Project beschäftigt sich primär mit Kunst im politischen Kontext,Transdisziplinarität / Experimentalität und Kunst und kulturelle Bildung.
Transdisziplinarität und Experimentalität
Die kollaborativen und transdiziplinären Arbeiten in diversen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen (Medienkunst, Architektur, Performance, Urbanistik) des
t e.V. fördert künstlerische und kuratorische Projekte, die dominante Narrative sozialer und politischer Ordnung in Frage stellen, neue Formen von Solidarität imaginieren und mit kreativ-künstlerischen Mitteln Nationalismus, Diskriminierung und Unterdrückung entgegenwirken.

 Kunst und kulturelle Bildung

Das Apartment Project engagiert sich in sozialen und  kulturellen Bildungsprojekten, die im Zusammenarbeit mit lokalen Bildungspartnern entstehen und öffentlich gefördert werden. Wir realisieren künstlerische und gestalterische Workshop-Projekte vor allem mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen in unserem Stadtteil Neukölln, aber auch in anderen Ländern wie Frankreich, Dänemark, Armenien oder der Türkei. Dabei spielen Themen der urbanen Entwicklung, der digitalen Bilderflut und der wachsende Rolle der digitalen Informationstechnologien genauso eine Rolle, wie Probleme im Kultur- und Bildungsbereich, Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Migrationsgeschichten, Rassismus, demografischer Wandel und Flüchtlingsströme.
Apartment Projects suchen den Austausch über normative und ästhetische Grenzen hinweg. Das Schaffen neuer ästhetischer Formen und Sprachen, gegenseitige Inspiration und das Verschieben von disziplinären Grenzen stehen im Zentrum des “kooperativen Experimentierens”.
Kunst im politischen Kontext
Apartment Projec
 www.apartmentpoject.org
www.apartmentproject.com
email:info@apartmentproject.org
some links:
Apartment project –istanbul( 1999-2013)
Projects
(mobility) Balkans
https://vimeo.com/24040827
https://vimeo.com/29629304
interview : https://vimeo.com/8503375
https://vimeo.com/25586622
south causcasus and iran
https://vimeo.com/25603541
https://vimeo.com/38219312
2006-2007 Istanbul 3-projects
https://vimeo.com/25661918
projects with youngsters 2+1
http://artprojectforyoungsters.blogspot.de
https://vimeo.com/25661918
:https://vimeo.com/user3281445/videos
1999 yılında İstanbul’da kurulan Apartman Projesi, uluslararası sanatçılara solo çalışmaların yanında, kolektif projelerle disiplinler arası işbirliği imkânı sunar. Yol deneyimi ve araştırmaya dayalı mobil workshoplara, performatif ve deneysel çalışma modellerine alan açan bir proje mekânıdır. İstanbul’daki mekanında 2011e kadar etkinlik göstermesinin yanısıra, Güney Kafkasya, İran ve Balkan bölgelerinde mobil workshoplar ve sergiler düzenlemiştir.
1 Eylül 2012 den itibaren  projelerine Berlin de de  sürdürmeğe başlayan  Apartman Projesi, farklı komünal yaşam ve kolektif üretim modelleri öneren, süreç odaklı, misafir sanatçı programı ve sergi projelerinin yanısıra bulunduğu bölge olan Neukölln’de kolektif ortamlar oluşturarak, karşılıklı ilişkisellik , işbirliği ve farklı üretim olanaklarını öne çıkartmayı hedefler.

Apartman Projesi-Berlin

 

 

 

 

 

 

SOKAĞA AÇILAN BİR SAHNE

Apartman Projesi Berlin’de

Durmadan buraya taşınan sanatçı ve öğrencileri ve giderek hareketlenen gece hayatıyla bir süredir Kreuzberg’e alternatif olan Neukölln’de eskiden bir motorsiklet mağazasına ait olan bir dükkan Eylül başından bu yana Apartman Projesi’nin işgalinde. Herzbergstrasse 13’teki binadan içeri adımını attığınızda göreceğiniz 170 metrekarelik alan sadece belli bir sürecin sonunda ortaya çıkan işlerin sergilendiği bir sergi mekanının sterilliğinin çok uzağında, hala bitmemiş, tamamlanmamış, nefes alıp veren bir atölyeyi, hatta bir üssü andırıyor. Ön taraftaki sergi alanını arka taraftaki tartışma,toplaşma ve yaşam alanı takip ediyor. Üretilen yer yaşanan yerin ta kendisi. Başka bir deyişle sanat ortak yaşamın içinden çıkıyor. Özgür Erkök, Gözde İlkin, Ha Za Vu Zu ve İz Öztat gibi sanatçıların deneysel bir workshop süreci boyunca mekanla, şehirle ve birbirleriyle etkileşimi 28 Eylül’de gerçekleşen açılış ve performansın ardından 10 Kasım’a dek izleyiciyle yeni bir etkileşim sürecine girecek.
Düş Satınalma Dükkanı, Bekleme Odası, Yalanla ilgili herşey, Hiçbirşey yolunda gitmiyor gibi kolaboratif sergilerin yanında gezici workshop projelerinin de ardındaki Apartman Projesi’ni 1999 yılında başlatan Selda Asal’ın amacı başından bu yana farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde çalışmak, kendine sorduğu soruların başka disiplinlerde çalışanlar tarafından nasıl cevaplandığını görmek olmuş. Yer değiştirmek ve kolektif deneyimler yaratmaksa bu sürecin önemli bir parçası. 2009 yılında Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve İran’a yapılan ziyaretlerle sınır ve komşuluk gibi meseleler hakkında sorular soran Reciprocal Visit (İade-i Ziyaret) projesini 2011’de Balkan ülkelerinde gerçekleşen Re-Locate projesi takip etmişti. Re-Locate’in son durağı olan Berlin ise hem Türkiye’yle 60’lardan beri olan sıkı sosyal ve politik bağları hem de bugünün kültür-sanat alışverişiyle Apartman Projesi için çok cazip bir merkez.
Süreç esnasında gelişen işler
Model olarak serbest, açık uçlu, kendiliğinden gelişen bir proje Apartman Projesi. Re-Locate olarak başlayan Berlin ayağı da tüm bu değişim dönüşümün sonunda ‘Underconstruction-Berlin’ adını alarak bitmeyen bir yapılanma sürecine işaret etmiş. Koordinatör (proje koçu daha benimsediğim bir pozisyon) Selda Asal ve 7kişiden oluşan Apartman Projesi ‘kurulu’ her projeye başlarken olduğu gibi sanatçılardan projelerine dair öneriler alsalar da süreç esnasında yollarını kaybedip yeni yollar bulmalarına da izin verilmiş. Sonunda diğer sanatçılarla kesişme, mahalleliden eklenmeler ve değişen gündem maddeleriyle ilk yola çıkış noktasından uzaklara savrulunmuş. Etraftan gelip geçerken mekana uğrayıp her seferinde ‘hayalet’ gibi bir fotoğraf bırakan Bert Perl’in bir fotoğrafının sergiye dahil olması bunun en iyi örneklerinden. Bu sefer önceki gezici projelerden farklı olarak gündeme gelen bir fark da stabillik ve aynı mekanda bir arada kalıp üretmenin yaratıcı gerilimi olmuş. Sanatçı seçimine de “komünal hayata eklemlenebilir mi?”, “esnek çalışabilir mi” gibi kriterleri dahil etmiş bu durum. ‘Underconstruction-Berlin’in sanatçılarına baktığımızda videodan enstalasyona, politik sanattan minimalizme farklı disiplin ve anlayışların temsilcilerini görüyoruz. Pek çoğu’nun Berlin’le bir geçmişi yok ve her birinin şehirle ilişkisi farklı.
Mekanın Neukölln olarak seçilmesi Apartman Projesi’nin İstanbul üssünün yer aldığı Asmalımescit gibi bir ‘gentrification’ hikayesini akla getirse de baştan hedeflenmiş bir şey değil. Selda Asal’ın aklında ilk olarak Wedding ve Schöneberg olsa da buralardaki otonom görünüp aslında kurumsallaşmış yerlerden uzak durma isteği sanatçı kolektifleri özellikle de sound art’çıların yoğunluklu olduğu bu bölgeyle yolunu kesiştirmiş.
Herkesin ortak yaşama göre kendini konumlandırdığı bu mekanda içeride ve dışarıda olmak arasındaki gerilim serginin başından bu yana en ilham verici konulardan biri olmuş. İz Öztat workshop sürecinde şehrin altını üstüne getirirken her yerde rastladığı Karl Marx imgesi ve onun solcu Kurtuluş dergisinin ilk sayısı için yapılmış bir ilüstrasyonu üzerinden serginin diğer katılımcılarından “-_-“ile birlikte bir iş kurgulamış. İkili bir çok farklı katılımcıdan Marx’ın görünmeyen yüzüne dair spekülasyonda bulunmalarını istemiş ve bu ilüstrasyonların arkaları sokaktan bakıldığında görülecek şekilde çizimlerle süslenmiş. Bilginin nesneye dönüşmek zorunda olmadığı enformasyon çağında Marksizmin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı bu anonim işte karşılığını oyuncu şekilde bulmuş.
Şehir ve mekanla etkileşim
Şehir ve mekanla ilgili spekülasyonların damgasını vurduğu sergide hemen girişin yakınlarındaki bir köşede karşımıza çıkan ‘Something Valuable is Buried Here’ ibaresi mekanın Neukölln’ü dönüştürme potansiyeline de gönderme yapıyor. Mekandaki önceden bulunan bir kazının yakınına yerleştirilen ve Lee Garcia ile Çiğdem Hasanoğlu’nın elinden çıkma iş sanki altında gömü varmış yanılsaması yaratarak insanların buraya hazine avcısı gibi gelip değer katmalarının yanında sanatta değerin göreceliliğine de atıfta bulunuyor.
Yine İz Öztat’ın Rose Luxemburg, Goethe, John F. Kennedy ve  yarattığı kurgusal karakter Zişan’ın “ben” etrafında dönen cümlelerinden kesitleri linolyum bakı ile yere işlemesi, şehrin sokak kaldırımlarını mekan içine taşıyarak Hans Haacke’nin Rosa Luxemburg’un cümlelerini yere kazıdığı işine de gönderme yapıyor. Şehrin kendisinden etkilenen bir diğer iş de sergi koordinatörü Özgür Erkök’e ait. Erkök Berlin’dekilerin fetiş partilere giderken giydikleri ve kimliklerini belirleyen kostümlerin milliyetçi hislerle ne ilgisi olabileceğine kafa yormuş ve karşısına çıkan imajlar, kostüm parçaları ve şehirden aldıklarını ‘Elvede Dünya Ben Geliyorum’ isimli döner bir panoda buluşturmuş. Gözde İlkin’in şehirdeki tabelalardan etkilenip yarattığı imajları dil ve çeviri oyunlarla kumaş üzerine işlediği ‘Expertengutachten’ da mekanın tamamına yayılmış halde. Başka bir taraftaysa Ilgın Seymen’in ‘On a mood swing’ isimli işinde kulüplerde en çok dinlenen parçaların isimlerinden oluşturduğu defter gençliğin gündemini yansıtıyor. Bu parçaları dinlemekle kalmayıp defterin içindeki sözcüklerle kendi metninizi de oluşturabiliyorsunuz.
Sadece şehir değil içinde yaşanılan binanın kendisi de işlere ilham verenlerden. Kamusalla mahrem arasındaki çizgi Gözde İlkinle birlikte Atıl Kunst’tan da bildiğimiz Yasemin Nur’un dışarıda daha çok içeride hissetme fikri üzerinden gerçekleştirdiği 40 dakikalık ‘Best Wakes’ isimli videoya da ilham vermiş. Aynı iç-dış ikiliğini Özgür Erkök’ün bir arkadaşını trafikte bisikletiğini sürdüğü sırada kulağında kulaklıklarla dansederen çektiği ‘Silent Disco’ videosunda da görmek mümkün. Dansetmek sosyal bir durum, kulaklıksa kişiyi dışarıdan ayıran bir araç. Hem dansedip hem bisikletle giderken o mahremiyeti koruyup korumamakla iç ve dış arasındaki gerilim Erkök’e göre Yasemin Nur’un işiyle de paralellik gösteriyor.
Tüm bu sanatsal yaklaşımlar içerisinde bir de kendi meselesini, üzerinde uzun süredir çalışmakta olduğu işleri buraya taşıyanlar var. Bunlardan biri Gent’te yaşarken politik göçmenler üzerinde çalışmaya başlayan Suat Öğüt’ün 80 yılında Berlin’de faşistler tarafından öldürülen TKP üyesi Celalettin Kesim’e dair ürettiği büst ve objeler. Mehmet Can Koçak ile İbrahim’in ‘Still There’ işiyse hem mekanın hem de şehrin tarihinden bağımsız. Saniyenin yüzde 0,6’sı uzunlukta kendini gösteren, daha doğrusu saklayan bir imaj görüyoruz perdeye yansıyan. Bir imaja ortalama bakma süresi artık 3 saniye iken uzun baktığımızda daha çok soru soruyoruz. ‘Still There’deki görüntüye 3 saniyeden çok daha kısa süre bakmamız onu kaçırmak ve bir dakika vermek arasında karar vermeye zorluyor bizi.
Serginin çıkış noktasını ve varmak istediği yeri algılamak için sergilenen işlerin yanında workshop süreci ve onun sonunda tüm sanatçıların ortak cümlesi olan performans hayati önem taşıyor. Performans bir kerelik olsa da İz Öztat’ın Zişan karakteri için tasarladığı kostüm ya da Yasemin Nur ve Gözde İlkin’in “ne kadar yakın olsak da bu yanyana durduğumuz anlamına gelmez” fikrinden yola çıkan deli gömleği gibi ardından kalan ehr şey sokağa açılan bir sahne olarak tasarlanmış bu mekanda duruyor. Ve o sahnede hareketlilik devam ediyor. ‘Underconstruction-Berlin’ bir noktada sona erecek olsa da Neukölln’deki mekan Apartman Projesi’nin Berlin üssü olarak farklı denemelere ev sahipliği etmeyi bekliyor.